Łowiectwo w Polsce w statystyce

Dane dotyczące poniższych tabel pochodzą z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej GUS z 2022 r.

Koła łowieckie / Myśliwi w PZŁ / Clubs and members of the Polish Hunting Association

Generated by wpDataTables
 • Stan według danych na dzień 31 marca uzyskanych przez GUS z PZŁ

Obwody łowieckie / hunting districts

Generated by wpDataTables
 • Stan na dzień 31 marca 
 • Populacje niektórych gatunków łownych – dane szacunkowe według GUS – stan na dzień 10 marca 2021 r.
 • Dane z roku 2010 nie obejmują ośrodków hodowli zwierzyny prowadzonych przez instytucje naukowo-dydaktyczne.
There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.
 • Dane przedstawione w kolumnach dotyczą roku gospodarczego, który liczy się od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.
 • Dane z roku 2010 nie obejmują ośrodków hodowli zwierzyny prowadzonych przez instytucje naukowo-dydaktyczne.
There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.
 • Dane przedstawione w kolumnach dotyczą roku gospodarczego, który liczy się od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.
 • Dane z roku 2010 nie obejmują ośrodków hodowli zwierzyny prowadzonych przez instytucje naukowo-dydaktyczne.
 • Dane przedstawione w kolumnach dotyczą roku gospodarczego, który liczy się od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.
 • Dane z roku 2010 nie obejmują ośrodków hodowli zwierzyny prowadzonych przez instytucje naukowo-dydaktyczne.
 • Dane dotyczą wyłącznie obwodów wydzierżawionych kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego

error: Treść jest chroniona !