Nowe okresy polowań

29 czerwca 2022 r.  Minister Klimatu I Środowiska wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne. Rozporządzenie opublikowane zostało 1 VII 2022 r. i wchodzi w życie w dnmiu następnym po ogłoszeniu t.j. 3 VII 2022r
Istotne zmiany w przepisach dotyczą następujących zwierząt:
– Jeleń szlachetny
– Daniel
– Zając szarak i dziki królik
– Bażant
– Kuropatwa
Poza zmianami w samych okresach polowań wprowadzone zostały nowe zapisy dotyczące polowań przy pomocy ptaków łowczych.
Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw 1 VII 2022 poz. 1391

Specjalnie dla myśliwych Poradnik Łowiecki zaktualizował aplikację na smartfony gdzie dostępne są aktualnie obowiązujące okresy polowań.
Wystarczy zainstalować lub zaktualizować aplikację Poradnik Łowiecki a następnie wybrać zakłądkę “Okresy polowań”
Zwierzyna, na którą wolno polować oznaczona została zieloną ikonką informacyjną. Okres ochronny zaznaczony jest na czerwono. Użytkownicy mają na bieżąco wyświetlane informacje na dany dzień. Klikając w ikonkę informacyjną lub nazwę zwierzyny otrzymacie dodatkowo wyjaśnienie o szczegółach, województwach i okresie polowań od i do konkretnej daty.


Aplikacja Poradnik Łowiecki jest bezpłatnie do pobrania na stronie 
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.poradniklowiecki.poradniklowiecki&hl=pl&gl=US

Nowe_okresy_aplikacja
error: Treść jest chroniona !