Słownik PL / GB

 

 

naglowek
plPL    gbGB

 

 

 

Ambona

Amunicja

Amunicja kulowa

Amunicja do broni śrutowej

 

Box stand

Ammunition

Cartridge

Shotgun shell

       

Bażant

Borsuk

Broń gładkolufowa

Broń myśliwska 

Broń palna

 

Common Pheasant

European Badger

Shotgun

Hunting weapon

Firearm

       

Cielę

Cietrzew 

Cyraneczka

Czapla siwa 

Czernica

 

Calf

Black Grouse

Common Teal

Grey Heron

Tufted Duck

       

Daniel

Drapieżnik

Dryling

Dubeltówka

Dubeltówka bock

Dziczyzna

Dzik

Dzika gęś

Dzika kaczka

Dziki królik

  Fallow Deer

Predator

Combination gun

Double-barreled shotgun / Side By Side Shotgun
Over and Under Shotgun

Venison

Wild Boar

Wild Goose

Wild Duck

European Rabbit

       

Egzamin łowiecki

Elaboracja

 

Hunting exam

Reloading

        

Gąsior

Gęś

Gęś białoczelna

Gęś gęgawa

Gęś zbożowa

Głowienka

Głuszec 

Gołąb grzywacz

 

Gander

Goose

Greater White-fronted Goose

Greylag Goose

Bean Goose

Common Pochard

Capercaille

Wood Pigeon

      

Jarząbek

Jastrząb

Jeleń byk
Jeleń cielak
Jeleń łania

Jeleń szlachetny

Jeleń sika

Jenot

Język łowiecki

 

Hazel Grouse / Hazel Hen 

Goshawk / Hawk
Stag
Calf
Hind

Red Deer

Sika Deer

Raccoon Dog

Hunting language

       

Kaczka

Kaczor

Kamuflaż

Kania czarna 

Kania ruda 

Kapelusz myśliwski 

Karabin

Karma

Kniejówka – broń

Kniejówka - sygnałówka

Kłusownik

Kolba karabinu

Koło łowieckie
Koza - sarna

Kozica

Kozioł
Koźlak 

Krzyżówka

Kuna domowa

Kuna leśna

Kura (samica ptaka)

Kuropatwa

 

Duck

Drake

Camouflage

Black Kite

Red Kite

Hunting Hat

Rifle

Fodder

Combination gun

Bugle

Poacher

Butt

Hunting club
Doe

Chamois

Buck
Fawn

Mallard

Beech Marten / Stone Marten

European Pine Marten / Pineten

Hen
Grey Partridge 

       

Las

Lis
Locha

Lornetka

Lufa

Luneta

 

Forest

Red Fox

Female boar, sow

Binocular

Gun barrel

Riflescope

       

Łania

Łoś

Łowiectwo

Łuska

Łyska

 

Doe

Moose

Hunting

Shell

Common Coot

       

Matecznik / legowisko

Muflon
Muflon jagnię
Muflon tryk
Muflon owca

Muszka

Myśliwy

 

Lair

Mouflon
Mouflon lamb
Mouflon ram
Mouflon ewe

Front Sight

Hunter

  

 

  

Nabój

Norka amerykańska

Nów

Nóż

 

Cartridge

American Mink

New moon

Knife

  

 

  

Obwód łowiecki

Ocena trofeum

Odzież myśliwska 

Okres godowy
Oręż dzika

 

Hunting ground

Trophy assessment

Huntingclothing

Mating seazon
Tusks

       

Parostki

Pas do amunicji

Pasztet z dziczyzny

Pełnia księżyca

Pies myśliwski

Piżmak

Pocisk

Podchód (polowanie)

Pokrowiec na broń

Polowanie

Poroże 

Posokowiec 

Przepiórka 

Przynęta

Ptak drapieżny

 

Antler

Cartridge Belt

Wild game pâté

Full moon

Hunting dog

Muskrat

Bullet

Stalking (Still Hunt)

Gun Case

Hunting

Antler

Limer

European Quail

Decoy

Bird of prey

       

Rogacz – sarna

Ruja

Rykowisko

Ryś

 

Buck

Rut

Rutting

Lynx

       

Sarna europejska

Siatka celownicza / Krzyż

Słonka

Spust

Straż łowiecka

Strzał

Strzelba / fuzja

Strzelec

Szafka na broń

Szkody łowieckie

Szop pracz

Sztucer

 

Roe Deer

Reticle

Eurasian Woodcock

Trigger

Hunting guard

Shot

Shotgun

Shooter

Gun cabinet

Game damage

Raccoon

Hunting rifle

 

 

 

Ślimy

 

Horns

  

 

  

Tarcza strzelecka

Tchórz zwyczjany

Trofeum

Trop
Tryk

 

Target

European Polecat / Fitch

Trophy

Track
Widder

     

Wabik

Wilk

 

Call

Gray Wolf

       

Zając szarak

Związek Łowiecki

Zwierzyna łowna

Zwyżka

 

Harre

Hunting Association

Game

Ladder stand / Treestand

       

Znasz słówka, których tu brakuje? Napisz do Redakcji i pomóż uzupełnić słownik 
aby służył każdemu zainteresowanemu

 

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP