Okresy polowań - zestawienie miesięczne

 

 

Styczeń

  

W styczniu polujemy na:

Jelenie szlachetne:
- byki - cały miesiąc
- łanie - do 15.01
- cielęta - cały miesiąc 

Jelenie sika:
- byki  - do 15.01
- łanie  - do 15.01 
- cielęta  - do 15.01

Daniele:
- byki - cały miesiąc 
- łanie  - do 15.01
- cielęta - do 15.01

Sarny
- kozy - do 15.01
- koźlęta - do 15.01

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc

lochy – do 15.01

Muflony

- tryki - cały miesiąc
- owce - do 15.01
- jagnięta - do 15.01

Lisy - cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

Norki amerykańskie  - cały miesiąc

Tchórze - cały miesiąc

Kuny (leśna i domowa) - cały miesiąc

Zające szaraki - tylko w drodze odłowu do 15.01

Dzikie króliki - tylko w drodze odłowu do 15.01

Piżmaki - cały miesiąc

Gęsi
- zbożowe i białoczelne- na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - cały miesiąc
- gęgawy- na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do 15.01

Bażanty 
- koguty - cały miesiąc
- kury - wyłącznie na terenach OHZ gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – cały miesiąc

Kuropatwy w drodze odłowu do 15.01

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Pobierz plik pdf >>>


 

Luty

 

 

W lutym polujemy na:

 

Jelenie szlachetne:
- byki - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc
- lochy – cały miesiąc

Muflony

- tryki - cały miesiąc

Lisy - cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

 Norki amerykańskie  - cały miesiąc

Tchórze - cały miesiąc

Kuny (leśna i domowa) - cały miesiąc

 Piżmaki - cały miesiąc *

Bażanty 
- koguty - cały miesiąc

  

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

 

 

 

Marzec

 

 

W marcu polujemy na:

 

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc
- lochy – cały miesiąc

Lisy - cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

Norki amerykańskie  - cały miesiąc

Tchórze - cały miesiąc

Kuny (leśna i domowa) - cały miesiąc

Piżmaki - cały miesiąc 

 

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

Kwiecień

 

 

W kwietniu polujemy na:

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc
- lochy – cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

Norki amerykańskie- cały miesiąc

Piżmaki - do 15.04 *

  

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

Maj

 

 

W maju polujemy na:

Sarny

- kozły od 11.05

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc
- lochy – cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

Norki amerykańskie- cały miesiąc

  

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

Czerwiec

 

 

W czerwcu polujemy na:

Sarny

- kozły - cały miesiąc

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc
- lochy – cały miesiąc

Lisy  - cały miesiąc

Lipiec

 

 

W lipcu polujemy na:

Sarny

- kozły - cały miesiąc

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc
- lochy – cały miesiąc

Lisy  - cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

Norki amerykańskie- cały miesiąc

  

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

Sierpień

 

 

W sierpniu polujemy na:

Jelenie szlachetne

- byki - od 21.08

Sarny

- kozły - cały miesiąc

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc
- lochy – cały miesiąc

Lisy - cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

Norki amerykańskie- cały miesiąc

Piżmaki - od 11.08

Kaczki - krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od 15.08

Łyski - od 15.08

Gołębie grzywacze -od 15.08

 

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

Wrzesień

 

 

We wrześniu polujemy na:

Jelenie szlachetne

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Daniele

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Sarny

- kozły - cały miesiąc

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc

- lochy – cały miesiąc

Borsuki  - cały miesiąc

Lisy  - cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

Norki amerykańskie- cały miesiąc

Tchórze  - cały miesiąc

Kuny (leśne idomowe)  - cały miesiąc

Piżmaki - cały miesiąc

Gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne - cały miesiąc

Kaczkikrzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - cały miesiąc

Łyski- cały miesiąc

Gołębie grzywacze - cały miesiąc

Kuropatwy - od 11.09

Jarząbki - cały miesiąc

Słonki - cały miesiąc

 

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

Październik

 

 

W październiku polujemy na:

Jelenie szlachetne

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Jelenie sika

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Daniele

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Sarny

- kozy - cały miesiąc

- koźlęta - cały miesiąc

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc
- lochy – cały miesiąc

Muflony

- tryki - cały miesiąc
- owce - cały miesiąc
- jagnięta - cały miesiąc

Borsuki - cały miesiąc

Lisy - cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

Norki amerykańskie- cały miesiąc

Tchórze - cały miesiąc

Kuny (leśne i domowe) - cały miesiąc

Piżmaki - cały miesiąc

Gęsi -gęgawy, zbożowe i białoczelne - cały miesiąc

Kaczki - krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - cały miesiąc

Łyski - cały miesiąc

Gołębie grzywacze - cały miesiąc

Bażanty 
- koguty - cały miesiąc 
- kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - cały miesiąc

Kuropatwy – do 21.10 a w drodze odłowu – cały miesiąc

Jarząbki - cały miesiąc

Słonki - cały miesiąc

 

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

Listopad

 

 

W listopadzie polujemy na:

Jelenie szlachetne

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Jelenie sika

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Daniele

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Sarny

- kozy - cały miesiąc

koźlęta - cały miesiąc

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc
- lochy – cały miesiąc

Muflony

- tryki - cały miesiąc
- owce - cały miesiąc
- jagnięta - cały miesiąc

Borsuki - cały miesiąc

Lisy  - cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

Norki amerykańskie- cały miesiąc

Tchórze - cały miesiąc

Kuny (leśne i domowe) - cały miesiąc

Zające szaraki - cały miesiąc

Dzikie króliki - cały miesiąc

Piżmaki - cały miesiąc

Gęsi -gęgawy, zbożowe i białoczelne - cały miesiąc

Kaczki krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - cały miesiąc

Łyski- cały miesiąc

Gołębie grzywacze - cały miesiąc

Bażanty 
- koguty - cały miesiąc 
- kury - wyłącznie na terenie OHZ gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - cały miesiąc

Kuropatwy - tylko w drodze odlowu - cały miesiąc

Jarząbki - cały miesiąc

Słonki - cały miesiąc

 

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

 

Grudzień

 

 

W grudniu polujemy na:

Jelenie szlachetne

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Jelenie sika

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Daniele

- byki - cały miesiąc
- łanie - cały miesiąc
- cielęta - cały miesiąc

Sarny

- kozy - cały miesiąc
- koźlęta - cały miesiąc

Dziki
- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki- cały miesiąc
- lochy – cały miesiąc

Muflony

- tryki - cały miesiąc
- owce - cały miesiąc
- jagnięta - cały miesiąc

Lisy  - cały miesiąc

Jenoty - cały miesiąc

Szopy pracze - cały miesiąc

Norki amerykańskie- cały miesiąc

Tchórze  - cały miesiąc

Kuny (leśne i domowe) - cały miesiąc

Zające szaraki   - cały miesiąc

Dzikie króliki  - cały miesiąc

Piżmaki - cały miesiąc

Gęsi - gęgawy, zbożowe i białoczelne - do 21.12 a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - cały miesiąc

Kaczki krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - do 21.12

Łyski - do 21.12

Bażanty 
- koguty - cały miesiąc 
- kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - cały miesiąc 

Kuropatwy tylko w drodze odłowu - cały miesiąc

Słonki - do 21.12

 

* Przez cały rok wolno polować na:
norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 

 

 

 

TOP