Okresy polowań - zestawienie roczne

 


Objaśnienia

NO   zakaz polowań - okres ochronny 
 OK  polowania dozwolone
 NO OK  sezon polowań zaczyna się w środku miesiąca - patrz szczegóły ikona Info 
 OK NO  sezon polowań kończy się w środku miesiąca - patrz szczegóły ikona Info
Info  szczegóły okresu polowań na dany gatunek z uwzględnieniem płci i wieku

 

 

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Łoś (Alces alces)
Info- Łosie byki, klępy, łoszakiŁoś – byki, klępy, łoszaki pod całoroczną ochroną

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
 Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)
Info- Jelenie bykiJeleń szlachetny, byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego
 OK  OK NO   NO NO   NO NO  NO OK   OK  OK  OK  OK
Info- Jelenie łanieJeleń szlachetny, łanie - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia   OK NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO OK   OK  OK  OK
Info- Jelenie cielętaJeleń szlachetny, cielęta - od dnia 1 września do końca lutego   OK  OK  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  OK
 Jeleń sika (Cervus nippon)
Info- jelenie sika byki, łanie i cielętaJeleń sika, byki, łanie i cielęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia
 OK NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK
 Daniel (Dama dama)
Info- Daniele bykiDaniele byki - od dnia 1 września do końca lutego
 OK  OK  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  OK
Info- Daniele łanie Daniele łanie - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia OK NO NO NO NO NO NO NO NO OK OK OK OK
Info- Daniele cielętaDaniele cielęta - od dnia 1 września do końca lutego OK OK NO NO NO NO NO NO OK OK OK OK
 Sarna (Capreolus capreolus)
Info- Sarny kozłySarna, kozły - od dnia 11 maja do dnia 30 września
 NO  NO  NO  NO  NO OK  OK  OK  OK  OK  NO  NO  NO
Info- Sarny kozy i koźlętaSarna, kozy i koźlęta - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia  OK NO NO NO NO NO NO NO NO NO OK OK OK
 Dzik (Sus scrofa)
Info- Dziki, odyńce, wycinki, przelatki, warchlakiDziki odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki - cały rok
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
InfoDziki lochyDziki lochy - przez cały rok OK  OK OK OK OK OK OK OK  OK  OK  OK  OK
 Muflon (Ovis aries musimon)
Info- Muflony trykiMyflony tryki od dnia 1 października do końca lutego
 OK  OK  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK
Info- Muflony owce i jagniętaMuflony owce i jagnięta od dnia 1 października do dnia 15 stycznia  OK NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 Lis (Vulpes vulpes)
Info- LisyLisy od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca
 OK  OK  OK  NO  NO  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
Info- Lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwyLisy cały rok  OK  OK  OK OK OK OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK 
 Jenot (Nyctereutes procyonoides)
Info- JenotyJenoty cały rok
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
 Borsuk (Meles meles)
Info- BorsukiBorsuki od dnia 1 września do dnia 30 listopada
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  NO
Info- Borsuki na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew Borsuki przez cały rok   OK  OK  OK OK   OK  OK  OK  OK OK  OK  OK   OK
 Kuna leśna (Martes martes)
Info- Kuny leśneKuny leśne od dnia 1 września do dnia 31 marca
 OK  OK  OK  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  OK
Info-Kuny leśne na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzewKuny leśne przez cały rok OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
 Kuna domowa (Martes foina)
Info- Kuny domoweKuny domowe od dnia 1 września do dnia 31 marca
 OK  OK  OK  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  OK
Info- Kuny domowe na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzewKuny domowe przez cały rok OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
 Norka amerykańska (Mustela vison)
Info- Norka amerykańskaNorka amerykańska cały rok
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
 Tchórz zwyczajny (Mustela putorius)
Info- Tchórze zwyczajneTchórze zwyczajne od dnia 1 września do dnia 31 marca
 OK  OK  OK  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  OK
Info- Tchórze zwyczajne na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzewTchórze zwyczajne cały rok  OK OK  OK  OK  OK  OK  OK OK  OK  OK  OK  OK 
 Szop pracz (Procyon lotor)
Info- Szopy praczeSzopy pracze cały rok
 OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 Piżmak (Ondatra zibethicus)
Info- PiżmakiPiżmaki od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia
 OK  OK  OK  OK NO  NO  NO  NO  NO OK  OK  OK  OK  OK
Info- Piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanychPiżmaki cały rok OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
 Zając szarak (Lepus europaeus)
Info- Zające szarakiZające szaraki od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK
Info- Zające szaraki w drodze odłowuZające szaraki od dnia 1 listopada do dnia 15 stycznia OK NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO OK OK
 Dziki królik (Oryctolagus cuniculus)
Info- Dzikie królikiDzikie króliki od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK
Info- Dzikie króliki w drodze odłowuDzikie króliki od dnia 1 listopada do dnia 15 stycznia OK NO NO NO NO NO NO NO NO NO  NO OK OK
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 Jarząbek (Tetrastes bonasia)
Info- JarząbkiJarząbki od dnia 1 września do dnia 30 listopada
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  NO
 Bażant (Phasianus ssp.)
Info- KogutyKoguty od dnia 1 października do końca lutego
 OK  OK  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK
Info- Kury wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażantaKury od dnia 1 października do dnia 31 stycznia OK NO NO NO NO NO NO NO NO OK OK OK
 Kuropatwa (Perdix perdix)
Info- KuropatwyKuropatwy od dnia 11 września do dnia 21 października
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO OK  OK NO  NO  NO
Info- Kuropatwy w drodze odłowuKuropatwy od dnia 11 września do dnia 15 stycznia OK NO NO NO NO NO NO NO NO NO OK OK OK OK
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 Gęś gęgawa (Anser anser)
Info- Gęsi gegawyGesi gęgawy od dnia 1 września do dnia 21 grudnia
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  OK NO
 Gęś zbożowa (Anser fabalis)
Info- Gesi zbożoweGęsi zbożowe od dnia 1 września do dnia 21 grudnia
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  OK NO
 Gęś białoczelna (Anser albifrons)
Info- Gęsi białoczelneGęsi białoczelne od dnia 1 września do dnia 21 grudnia
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  OK NO

GesiWojZachodnieGęsi gęgawy
- na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia

Gęsi zbożowe i białoczelne  

- na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - od dnia 1 września do dnia 31 stycznia,

 

Gęś gęgawa (Anser anser)
Info- Gęsi gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiegoGęsi gęgawy od dnia 1 września do dnia 15 stycznia
OK NO NO NO NO NO NO NO NO OK OK OK OK
Gęś zbożowa (Anser fabalis)
Info- Gęsi zbożowe  na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiegoGęsi zbożowe  od dnia 1 września do dnia 31 stycznia
OK NO NO NO NO NO NO NO NO OK OK OK OK
Gęś białoczelna (Anser albifrons)
Info- Gęsi białoczelne  na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiegoGęsi białoczelne  od dnia 1 września do dnia 31 stycznia
OK NO NO NO NO NO NO NO NO OK OK OK OK
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Info- KrzyżówkiKrzyżówki od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 NO NO   NO   NO   NO   NO   NO   NO OK  OK  OK  OK  OK NO
 Cyraneczka (Anas crecca)
Info- CyraneczkiCyraneczki od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 NO  NO  NO  NO  NO   NO   NO   NO OK  OK  OK  OK  OK NO
 Głowienka (Aythya ferina)
Info- GłowienkiGłowienki od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO OK  OK  OK  OK  OK NO
 Czernica (Aythya fuligula)
Info- CzerniceCzernice od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO OK  OK  OK  OK  OK NO
 Gołąb grzywacz (Columba palumbus)
Info- Gołębie grzywaczeGołębie grzywacze od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada
 NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO OK  OK  OK  OK  NO
 Słonka (Scolopax rusticola)
Info- SłonkiSłonki od dnia 1 września do dnia 21 grudnia
 NO   NO   NO  NO  NO  NO  NO  NO  OK  OK  OK  OK NO
 Łyska (Fulica atra)
Info- ŁyskiŁyski od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia
 NO  NO  NO  NO  NO  NO    NO OK  OK  OK  OK  OK NO
 Szakale złociste (Canis aureus)
Info- Szakale złocisteSzakale złociste od dnia 1 sierpnia do końca lutego
OK OK NO NO NO NO NO OK OK OK OK OK
Szakale złociste na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowieecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok.
Szakale złociste (Canis aureus)
Info- Szakale złocisteSzakale złociste od dnia 1 sierpnia do końca lutego
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

- Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
- Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

* Przez cały rok wolno polować na:
- norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze
- borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec
- lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy
- piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych
- dziki - odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

 


 

 

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP