Odległości strzałów

 

  Polowanie to nie dowolne, bez ograniczeń strzelanie ale ściśle określone przepisami zachowanie się myśliwego na łowach. Dotyczy to również odległości na jaką prawo dopuszcza strzelanie do zwierzyny. Poniżej przedstawiamy dopuszczalne odległości strzałów w zależności od rodzaju polowania (indywidualne czy zbiorowe) oraz od rodzaju broni myśliwskiej. 


    Maksymalne odleglości strzałów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 23.III.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz - Dz. U. z 2005 Nr 61 poz 548 z późniejszymi zmianami.


OdleglosciStrzalow450

 
Maksymalna
odległość strzału


 

Broń gładkolufowa
 dubeltowkabok

- jednorurka, dubeltówka, bok

- kniejówka, dryling przy strzelaniu z luf gładkich

 

40

 

 

 -Strzał śrutem lub kulą z broni o lufach gładkich – w każdej sytuacji, na polowaniu indywidualnym i zbiorowym (strzał w miot i poza miot).

 

Rodzaj polowania

indywidualne zbiorowe
lowca  lowca lowca lowca lowca lowca 
 

 

 Broń o lufach gwintowanych z otwartymi przyrządami celowniczymi (muszka i szczerbinka)

sztucer- sztucer, ekspres
- kniejówka, dryling przy strzelaniu z luf gwintowanych

 

40

 


 - Strzał kulą z broni o lufach gwintowanych do zwierzyny znajdującej się w miocie podczas polowania zbiorowego, kiedy myśliwi zajmują stanowiska na ziemi

 

Rodzaj polowania

indywidualne zbiorowe
NO
 nie dotyczy
lowca lowca lowca lowca lowca
80

 


- Strzał kulą z broni o lufach gwintowanych w miot podczas polowania zbiorowego z ambon

 

Rodzaj polowania

indywidualne zbiorowe
NO
 nie dotyczy
lowca lowca lowca lowca lowca
100

 


- Strzał kulą z broni o lufach gwintowanych na polowaniu indywidualnym przy wykorzystaniu broni z otwartymi przyrządami celowniczymi 
- Strzał kulą z broni o lufach gwintowanych na polowaniu zbiorowym, wyłącznie do zwierzyny znajdującej się poza miotem (bez względu na to czy broń posiada optyczne czy jedynie otwarte przyrządy celownicze)

Rodzaj polowania

indywidualne zbiorowe
lowca  lowca lowca lowca lowca lowca 
 

 

Broń o lufach gwintowanych z optycznymi przyrządami celowniczymi (luneta)
sztucerzluneta- sztucer, ekspres (broń z zamontowaną lunetą)
- kniejówka, dryling przy strzelaniu z luf gwintowanych (broń z zamontowaną lunetą)

40

 


- Strzał kulą z broni o lufach gwintowanych do zwierzyny znajdującej się w miocie podczas polowania zbiorowego, kiedy myśliwi zajmują stanowiska na ziemi, jest możliwe z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż 40 m, pod warunkiem, że luneta ma ustawioną krotność nie większą niż trzy

Rodzaj polowania

indywidualne

zbiorowe

NO
 nie dotyczy 
lowca  lowca lowca lowca lowca 
80

 

 

- Strzał kulą z broni o lufach gwintowanych w miot podczas polowania zbiorowego z ambon (w tym przypadku nie ma warunku ustawionej krotności lunety)

Rodzaj polowania

indywidualne zbiorowe
NO
 nie dotyczy
lowca lowca lowca lowca lowca

100

 

 

- Strzał kulą z broni o lufach gwintowanych na polowaniu zbiorowym, wyłącznie do zwierzyny znajdującej się poza miotem (bez względu na to czy broń posiada optyczne czy jedynie otwarte przyrządy celownicze) 

Rodzaj polowania

indywidualne zbiorowe
NO
 nie dotyczy 
lowca lowca lowca lowca lowca 
200

 

 

 - Strzał kulą z broni o lufach gwintowanych z zamontowanym optyczny przyrządem celowniczym (tylko na polowaniu indywidualnym) 

 

Rodzaj polowania

indywidualne zbiorowe
lowca NO
 nie dotyczy

 

Wyciąg z przepisów prawnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

§ 10 . 5. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym jest możliwe pod warunkiem, że luneta ma ustawioną krotność nie większą niż trzy. Ograniczenie krotności lunety nie dotyczy polowań zbiorowych z ambon.

§ 13. 2. Myśliwy może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż: 
1) 40 m - w razie strzału śrutem lub kulą z broni o lufach gładkich;
2) 100 m - w razie strzału kulą z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu otwartych przyrządów celowniczych;
3) 200 m - w razie strzału kulą z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu optycznych przyrządów celowniczych.

§ 17. Na polowaniu zbiorowym:
6) strzał kulą do zwierzyny znajdującej się poza miotem jest dopuszczalny na odległość nie większą niż 100 m;
7) strzał kulą do zwierzyny znajdującej się w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż 40 m, a w przypadku polowania zbiorowego z ambon - na odległość nie większą niż 80 m;

Stan na dzien 20.XII.2015


Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP