Polowania komercyjne

Polowania komercyjne, kontrowersyjny, ale jednak znajdujący zwolenników sposób na spelnienie pasji łowieckiej.

 

     W ciągu ostatnich kilkunastu lat zauważyć można szybki rozwój usług związanych z możliwością komercyjnego wykonywania polowania. Jeszcze 20 lat temu mało kto mógł marzyć o polowaniach w kraju oraz za granicą, a do tego np. polować za granicą nie będąc członkiem PZŁ ani członkiem koła łowieckiego. Zmiany polityczne i gospodarcze w Polsce, Europie i na świecie pozwoliły na swobodne podróżowanie polskich myśliwych i korzystanie z ofert polskich biur polowań oraz zagranicznych firm zajmujących się organizacją komercyjnych polowań.

 

    W obecnych czasach mało kto pamięta trudności ze zdobyciem paszportu i koniecznością uzyskania wiz do wielu krajów, w tym krajów Unii Europejskiej, do których teraz jeździmy jak do sąsiednich województw. Również wiele państw na świecie albo zniosło obowiązek wizowy, albo znacznie ułatwiło możliwość wjazdu na swoje terytorium obywateli Polskich.

 

  Rozwojowi turystyki łowieckiej sprzyjają także zmiany w przepisach wewnętrznych PZŁ wprowadzające możliwość przynależności do PZŁ bez konieczności członkostwa w kole łowieckim. Takie zmiany ułatwiają wielu osobom skorzystanie z ofert polowań w czasie i w miejscu, które im odpowiada. Jeżeli sytuacja rodzinna lub zawodowa nie pozwala na czynny udział w życiu i w pracach w kole łowieckim, to nie musimy teraz tylko marzyć o przeżyciu wspaniałych przygód łowieckich. Każdy myśliwy może skorzystać z możliwości polowań oferowanych przez wiele nadleśnictw, Ośrodków Hodowli Zwierzyny czy biur polowań. Co więcej, jeśli ktoś marzy o przeżyciu życiowej przygody na polowaniu w egzotycznych krajach, nie musi w wielu przypadkach nawet posiadać uprawnień łowieckich ani pozwolenia na broń.

 

   Możliwość wykonywania polowania jeszcze nie tak dawno bardzo ograniczona, stała się teraz dostępna praktycznie dla każdego zainteresowanego. Obecnie, aby zdobyć uprawnienia do wykonywania polowania nie trzeba już szukać znajomości czy wykorzystywać rodzinnych koneksji. Oczywiście możliwość przynależności do koła łowieckiego ma niezaprzeczalne zalety, ale obecne przepisy prawne i oferty polskich i zagranicznych firmy oferujących polowania ułatwiają każdemu realizację swojej pasji i przeżycie niezapomnianych chwil w lesie, w polu, w kniei, w puszczy, na sawannie, w tundrze i gdzie jeszcze sobie wymarzymy. Wiele łowisk w Polsce oraz nieograniczona oferta polowań za granicą otwierają przed każdym zainteresowanym drzwi do przygody życia.

    Oczywiście, aby skorzystać z możliwości polowania w kraju i państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wielu krajach świata, wymagane jest posiadanie uprawnień łowieckich i pozwolenia na broń w kraju zamieszkania. Istnieją jednak również oferty polowań, z których skorzystać może każdy, nawet osoba nie będąca członkiem PZŁ i nie posiadająca broni, albo myśliwy, który marzy o polowaniu z łukiem czy kuszą, czyli metodami niedozwolonymi w Polsce. Szeroka oferta polowań to także możliwość poznania świata, kultury i tradycji łowieckich oraz metod polowań w różnych regionach świata, a co najważniejsze, możliwość polowania na zwierzynę, która w Polsce albo nie występuje, albo jest pod ochroną.

  Oferta polowań komercyjnych w Polsce również ułatwia każdemu myśliwemu polowanie na gatunki, które w jego macierzystych łowiskach albo nie występują, albo uzyskanie odstrzału na daną zwierzynę to szansa raz na kilka lat. Takie polowania pozwalają także poznać myśliwym mieszkającym nad morzem łowiska górskie a myśliwym z gór – łowiska na nizinach. Nie masz w swoich łowiskach muflonów? Nie wiesz co to polowanie na bażanty? A może w Twoim kole do odstrzału jest tylko kilka sztuk zwierzyny grubej a selekcjonerów kilkudziesięciu? Skorzystaj z ofert polowań w OHZ-tach czy w łowiskach innych kół oferowanych przez biura polowań.

   Oczywiście można dyskutować, czy polowania komercyjne są potrzebne, czy są zgodne z etyką łowiecką itd. Można zarzucać tak polującym myśliwym, że nie biorą udziału w całorocznej pracy w kole, nie dokarmiają zwierzyny a polują tylko dlatego, że ich na to stać. Argumentów ZA i PRZECIW z pewnością jest tyle samo i każdy ma prawo mieć na ten temat inne zdanie. Faktem jest, że rynek polowań komercyjnych rozwija się i przybywa myśliwych korzystających z takiej możliwości z różnych powodów. Część z nich oczywiście chce zaimponować w swoim środowisku. Są jednak i tacy, którzy do tej pory nie mogli znaleźć koła łowieckiego i mimo najszczerszych chęci nie mogli realizować swojej życiowej pasji. Wielu myśliwych i to z wieloletnim doświadczeniem, chciałoby chociaż raz w życiu przeżyć uroki polowań na gatunki, które w jego obwodach nie występują. Niektórzy z uwagi na różne sytuacje zawodowe, rodzinne czy zdrowotne nie mogą brać udziału we wszystkich pracach w kole, często nawet nie mają możliwości wstąpienia do koła, a chcieliby przeżyć wspaniałe chwile w kniei. Może dzięki zawartym tu informacjom będzie to łatwiejsze. Są osoby zdecydowanie negujące takie polowania argumentując, że pełnia przeżyć łowieckich to nie tylko możliwość strzału, kiedy podprowadzający wskazuje nam zwierzynę do odstrzału. Pełnię przeżyć daje wcześniejsza wielodniowa obserwacja zwierzyny, tropienie, wyszukiwanie odpowiedniego selekta i próba upolowania konkretnego, upatrzonego osobnika a nie wskazanego do odstrzału. Z drugiej strony, gdyby nie możliwość polowań komercyjnych, wielu z nas nigdy w życiu nie miałoby możliwości polowania.  

polowania   W kolejnych wydaniach Poradnika Łowieckiego będą przedstawiane firmy oferujące możliwość wykonywania polowań komercyjnych. 


   Jeśli jesteś zainteresowany pełnymi informacjami na temat możliwości polowań komercyjnych Poradnik Łowiecki poleca lekturę wydawnictwa "Polowania komercyjne".


W kolejnych wydanach PŁ zostaną przedstawione kolejne firmy oferujące polowania komercyjne.

 

Polowania w kraju oferuje:   Biuro polowań Artemis Sp. Z o. o.Polowania za granicą oferuje:   W.R.A-Huntings Biuro Organizacji Polowań

 

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP