Wspomnienia z kniei - nowy dział PŁ

 

 

wspomnieniazkniei2       Wspomnienia z kniei    wspomnieniazkniei 

 

Strona dla autorów wspomnień z polowań.

 

Spisałeś własne lub zasłyszane wspomnienia?

Chciałbyś je opublikować i udostępnić innym?

Chciałbyś, aby twoje wspomnienia ukazały się drukiem?

 

Ta strona jest dla ciebie!

 

Przeczytaj zasady zamieszczania treści autorskich i wyślij je do Redakcji Poradnika Łowieckiego korzystając z formularza na dole strony

 

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się zgłaszanie i publikacja treści autorskich dotyczących wspomnień z polowań i pobytu w kniei

§2. Zasady zgłaszania treści autorskich
1. Wspomnienia z polowań może nadsyłać każda osoba pełnoletnia
2. Ilość i treść nadsyłanych wspomnień nie jest ograniczona objętością stron lub znaków.
3. Tematem prac autorskich są wspomnienia z polowań, okresu stażu i wszystkie inne przeżycia związane z przyrodą.
4. Prace należy nadsyłać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Poradnika Łowieckiego www.poradniklowiecki.pl
5. Prace powinny stanowić załącznik do zgłoszenia. Załącznik może być przesłany jako plik doc lub dokument tekstowy w formacie Open Office

6. Osoba przesyłająca treści autorskie (pliki tekstowe i graficzne) potwierdza jednocześnie, że jest wyłącznym autorem tekstu i posiada do niego pełne prawa.
7. Osoba zgłaszająca może nadesłać również zdjęcia będące integralną częścią przesłanych treści autorskich
8. Osoba przesyłająca zdjęcia (pliki graficzne) potwierdza jednocześnie, że jest ich wyłącznym autorem i posiada do nich pełne prawa a prace te nie były wcześniej nigdzie publikowane i nie są obciążone prawami osób trzecich.

9. Wraz z treścią wspomnień i plikami graficznymi zgłaszający podaje informacje o autorze: imię, nazwisko, adres oraz wybrany pseudonim, email i telefon kontaktowy
10. Autor wspomnień decyduje, czy jego wspomnienia będą podpisane imieniem i nazwiskiem, czy pseudonimem

11. Redakcja Poradnika Łowieckiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ewentualnej korekty nadesłanego tekstu.

12. Ostateczna treść tekstu wraz ze zdjęciami przed publikacją będzie poddana autoryzacji autora.
13. Osoba nadsyłająca treść wspomnień i pliki graficzne zgadza się na ich nieodpłatną publikację w serwisie Poradnika Łowieckiego oraz skrótów tych treści w serwisach społecznościowych.

14. Z nadesłanych plików graficznych nie mogą być usunięte dane EXIF zawierające podstawowe techniczne informacje o zdjęciu i aparacie fotograficznym. Zdjęcia bez tych informacji nie będą dopuszczone do publikacji.
15. Wybrane przez Redakcję Poradnika Łowieckiego prace mogą być publikowane w wydawnictwach książkowych. Przed ewentualną publikacją w takich wydawnictwach Redakcja Poradnika Łowieckiego uzgodni wcześniej z autorem pracy warunki publikacji.
26. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
17. Dane osób nadsyłających prace autorskie będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883). Autorom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP