Poszukiwanie postrzałków zwierzyny grubej - ankieta


Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej polowań na zwierzynę grubą i poszukiwania postrzałków

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.
ankietapostrzalki
Ankietę proszę wypełnić w przypadku, gdy na polowaniu zachodziła konieczność poszukiwania postrzałków.  

* Zwierzyna / gatunek
* Rodzaj zwierzyny, płeć
* Miesiąc, w którym odbywało się polowanie
* Godzina, o której strzelano
* Warunki pogodowe panujące podczas polowania
* Miejsce wykonywania polowania
* Rodzaj (sposób) wykonywanego polowania
* Rodzaj broni wykorzystywanej podczas polowania
* Kaliber broni
Jeżeli w poprzednim punkcie wybrałeś opcję "inny" wpisz poniżej kaliber, który używałeś
* Reakcja zwierzyny na strzał - dokładny opis (wierzgnięcie, przysiad, rakieta, skurczenie, upadek itd.) szybka/powolna ucieczka - czy była to reakcja wskazujaca na konkretne trafienie w organ, mięśnie, kręgosłup, puste itp
* Czy w miejscu trafienia, na zestrzale widoczne są ślady farby, ścinki, odłamki kości, treść żołądkowa, farba itp? Jeżeli widoczna jest farba to jaki jest jej kolor i konsystencja?
* Poszukiwanie postrzałka podjęto po czasie ... ? (poniżej wpisz czas w minutach lub w godzinach)
* Ślady farby na tropie ...
* Poniżej wpisz odległość odnalezionego postrzałka od miejsca trafienia (dystans ucieczki) - wpisz poniżej w metrach
* Miejsce trafienia zwierzyny (ulokowanie kuli). Który z ważnych organów życiowych zwierzyny został uszkodzony?
* Po odszukaniu postrzałka ...
* Masa tuszy postrzałka w kilogramach
* Rasa psa wykorzystanego do poszukiwania postrzałka.
Jeżeli w poprzednim punkcie wybrałeś ostatnią opcję "inna rasa", wpisz poniżej rasę psa wykorzystanego do poszukiwania postrzałka
* Poluję z psem ... - wybierz jedną z opcji
* Skuteczność psa przy poszukiwaniu postrzałków - wpisz poniżej w procentach
Ilość zwierzyny grubej upolowanej w ostatnim sezonie - wpisz poniżej w sztukach
Dodatkowe uwagi, własne spostrzeżenia, ważne informacje nie uwzględnione powyżej ...
Poniżej znajduje się pole, którego wypełnienie jest całkowicie dobrowolne, ale informacje te mogą pomóc w doprecyzowaniu niektórych podanych wcześniej danych. Podane informacje dostępne są wyłącznie do wiadomości Poradnika Łowieckiego i nie będą nikomu udostępniane.
Wpisz poniżej imię, adres email lub telefon.
Jeżeli nie sprawi ci to problemu, dołącz zdjęcia, schemat ścieżki tropowej, mapkę sytuacyjną.
Dziękujemy za poświęcony czas i przekazane informacje. Teraz wystarczy poniżej kliknąć "Wyślij ankietę". Darz Bór!

  Zapoznaj się ze  statystykami opracowanymi na podstawie dotychczasowych ankiet

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP