Niepisane tradycje i zwyczaje

   W każdym środowisku myśliwych, czy nawet tylko w kołach łowieckich kultywowane są lokalne, nie pisane tradycje. Poza oficjalnymi zwyczajami i tradycjami opisanymi w "Zbiorze zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich" istnieje wiele zwyczajów znanych i przestrzeganych wyłącznie w małym gronie myśliwych. Niektóre z tych zwyczajów tak bardzo zakorzeniły się w lokalnych społecznościach, że stały się czymś normalnym a przestrzegający je myśliwi nie zdają sobie nawet sprawy, że tworzą własne ciekawe, często warte rozpowszechnienia tradycje.

 

   W jednym z kół łowieckich na pomorzu "od zawsze" istniała niepisana tradycja grudniowego, przedświątecznego polowania na zające dla emerytów i myśliwych nie mogących aktywnie uczestniczyć w takich, wymagających dobrej kondycji polowaniach. Polowanie takie odbywało się zawsze na początku grudnia z pozyskane zające oddawane były do wspólnego kotła. Po polowaniu zające rozwożone były w prezencie najstarszym, często schorowanym już myśliwym. Początek grudnia, to najlepsza pora na takie podarunki, gdyż każda z obdarowanych osób miała jeszcze sporo czasu, aby przygotować świąteczny pasztet z zająca. Był to bardzo miły gest i okazja do spotkania z przyjaciółmi, którzy z uwagi na wiek nie byli już tak aktywnymi myśliwymi jak wcześniej i nie mogli już polować ani spotykać się na polowaniach zbiorowych.

 

   Niestety malejące stany zwierzyny drobnej, w tym zajęcy, nie pozwalają na kontynuację tej tradycji, ale o najstarszych kolegach nie zapomniano. Teraz zamiast zajęcy otrzymują oni albo kawałek dziczyzny, albo dziką kaczkę czy bażanta. Tradycję przedświątecznych podarunków w postaci tuszek zajęcy trzeba było z konieczności zmienić, ale zwyczaj ten przetrwał i miejmy nadzieję, że będzie kultywowany przez następne pokolenia myśliwych w tym kole.

 


 

Jeżeli w Twoim środowisku lub kole istnieją podobne tradycje i zwyczaje - napisz o tym i podziel się nimi z innymi. 

 

 

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP