Uwaga polowanie - tablica

UwagaPolowanie

   9 pażdziernika 2018r opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018r w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.

   W rozporządzeniu tym Minister szczegółowo określił wzór graficzny tablicy ostrzegawczej oraz sposób i miejsce rozmieszczania tych tablic. Szczegóły graiki oraz jej wymiary przedstawione zostały na zdjęciu powyżej. Dodać należy, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości min. 200 i maks. 1000 metrów od obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia. Tablice muszą być umieszczone w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub miejscach zebrań publicznych. Tablice rozmieszcza się nie wcześniej niż 24 godziny przed planownym polowaniem zbiorowy i zdejmuje najpóźniej 24 godziny po zakończeniu polowania.

   Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia (od dnia 9.X.2018r).

   Po więcej szczegółów i całą treść rozporządzenia odsyłamy do Dziennika Ustaw z 9 paźdzernika 2018 roku poz. 1939

Piotr Gawin


 

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP