Daj się odnaleźć

Mapy obwodów

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

Aplikacje

Oceń psa

Sklep Poradnika

Szukaj

Miss/Mister psów myśliwskich 2018 - zgłoszenia

 

 MissMisterLogo    KNIEJELogo     PLLogo  

 

 wersja lepsza na bogato1

Partnerzy i sponsorzy konkursu 

 

Ptasior200

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko
Email:
Numer telefonu
Rasa psa, płeć, wiek, imię i przydomek psa, krótka informacja o psie (osiągnięcia na konkursach, wystawach, próbach i na polowaniach)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zmianami). Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych mam prawo do dostępu do podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie Miss/Mister psów myśliwskich 2017. Zgadzam się na zamieszczenie przesłanych w zgłoszeniu informacji w serwisie Poradnika Łowieckiego, na stronach sponsorów i patronów konkursu oraz w serwisach społecznościowych. Administratorem danych osobowych jest Poradnik Łowiecki reprezentowany przez Piotra Gawina, Os. Piastowskie 48/4 64-000 Kościan. Potwierdzam również zapoznanie się z Regulaminem konkursu i akceptację jego postanowienia
UWAGA! Minimalny rozmiar zdjęć to 1200 x 1600 pikseli
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1
KK1

 

KK2

 

KK3

 

Posokowiec Bawarski, pies, 3 lata, Top - "Sfora Nemroda", uprawniony reproduktor, certyfikat pracy, champion węgier 2016, 10 wystaw w Polsce - 11 ocen doskonałych , 1 bardzo dobra, 8 medali złotych, 4 srebrne, Champion Węgier, Champion Polski, reproduktor. Pies zgłoszony do Pogotowia postrzałkowego - woj pomorskie

 

Regulamin VI edycji konkursu Miss/Mister psów myśliwskich 2018

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i wyboru Miss/Mistera psów myśliwskich w V edycji konkursu, którego organizatorem jest Poradnik Łowiecki www.poradniklowiecki.pl
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie psy ras myśliwskich 
3. Właściciele psów zgłoszonych do konkursu muszą być członkami PZŁ, związków łowieckich innych krajów lub stażystami 
4. Każda osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy psy ras myśliwskich
5. Terminarz konkursu:
5.1. Zgłoszenia psów – termin od dnia 1.XII.2017
r. do dnia 20.I.2018r.
5.2. Wybór psów, które wezmą udział w finale konkursu na żywo w II.2018 nastąpi do dnia 25.I.2018r.
5.3. Finał konkursu – II.2018r. podczas trwania Targów Myślistwa i Strzelectwa KNIEJE w Poznaniu (szczegółowa data i godzina zostanie podana finalistom w terminie późniejszym – prawdopodobna data 10.II )

6. Wyboru psów, finalistów konkursu, wyboru Miss/Mistera oraz psów wyróżnionych podczas finału na żywo dokona Komisja konkursowa powołana spośród przedstawicieli patronów, sponsorów i organizatora konkursu

7. Zgłoszenia psów do konkursu można dokonać wyłącznie poprzez formularz na stronie konkursowej w serwisie Poradnika Łowieckiego.
8. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko właściciela, rasę, wiek, płeć psa, imię, osiągnięcia psa na wystawach, konkursach, próbach pracy oraz podczas łowów. 
9. Zgłaszający powinien przesłać od jednego do trzech zdjęć każdego zgłoszonego psa. Preferowane będą zdjęcia psów wykonane podczas polowań i pracy z myśliwym w łowisku.

10. Minimalne rozmiary zdjęcia to 1200x1600 pikseli. Maksymalna objętość jednego zdjęcia do 10 MB.
11. Dokonując zgłoszenia, osoba przesyłająca zdjęcia potwierdza, że ma pełne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i wyraża zgodę na ich nieodpłatne, dowolne wykorzystanie przez patronów, sponsorów i organizatora konkursu.

12. Wyboru psów, które zakwalifikują się do udziału w finale dokona Komisja konkursowa biorąc pod uwagę nadesłane zdjęcia, osiągnięcia i opis psów podany przez właściciela przy zgłoszeniu.

13. Właściciele psów, które wezmą udział w finale zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu finału, który zostanie przedstawiony uczestnikom konkursu oddzielnie.
14. Wyboru Miss/Mistera psów myśliwskich 2018 oraz psów wyróżnionych dokona Komisja konkursowa na podstawie prezentacji psa dokonanej przez właściciela, wyglądu psa i wzajemnych relacji właściciela z psem podczas prezentacji.
15. Przed dopuszczeniem psa do finałowej prezentacji właściciel musi okazać rodowód lub metrykę psa oraz legitymację członkowską PZŁ właściciela (legitymację innego związku łowieckiego lub dzienniczek stażysty).
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian powyższego Regulaminu. W przypadku zmian wszyscy uczestnicy konkursu zostaną o tym powiadomieni drogą mailową. Bieżąca treść Regulaminu będzie również dostępna na stronie konkursowej.

17. Zgłoszenie psa/psów do konkursu oznacza akceptację Regulaminu konkursu

 

 

 

Polecamy

Wspomnienia z kniei

Postrzałki ankieta

TOP