Piosenki na myśliwską biesiadę


Spiewnik

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oddział zielonogórski realizuje cykl Zielonogórskich Spotkań z Kulturą Łowiecka. Spotkaniom tym towarzyszy wydanie publikacji. Obecny czas wyklucza możliwość zorganizowania kolejnych edycji. Mimo to w ramach III Zielonogórskich spotkań KKiKŁ wydał miniśpiewniczek najbardziej popularnych piosenek. Ma on być taką trochę ściągawką dla chętnych pośpiewać. Melodię znamy, brakuje nam czasami słów. Może i my myśliwi rozśpiewamy się podczas naszych myśliwskich spotkań. Powodzenia i ...na łów, na łów, na łowy ...


Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP