Łowiecka Mapa Polski - aplikacja

LMP1

Łowiecka Mapa Polski jest już dostępna jako bezpłatna aplikacja na smartfony z systemem android.

   Do tej pory też można było korzystać z ŁMP bezpośrednio z komputera lub w aplikacji Poradnik Łowiecki, jednak na prośby użykowników aplikacji PŁ Łowiecka Mapa Polski wyodrębniona została jako niezależna aplikacja.

ŁMP oferuje użytkownikom przede wszystkim możliwość wyszukiwania lokalizacji firm o profilu łowieckim jak i miejsc takich jak np. strzelnice oraz wyznaczanie do nich trasy dojazdu. 

Ponadto użytkownik aplikacji może dodać do aplikacji informację o własnej firmie czy ciekawym miejscu. 

W aplikacji zamieszczone zostay mapki obwodów łowieckich kół, które wyraziły chęć korzystania z map w wersji elektronicznej. Zapraszam do korzystania z bezpłatnej aplikacji i nadsyłania swoich uwag.

 Strona główna aplikacji  Widok Łowieckiej Mapy Polski  Przykładowa mapa obwodu
 LMP2  LMP3

 

LMP4

 

Bezpłatną aplikację można pobrać ze strony Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.poradniklowiecki.lowieckamapapolski

Piotr Gawin


Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP