"Łowiectwo jako prawnie dozwolona ..." - nowe wydawnictwo

ŁowiectwoRStec"Recenzowana monografia autorstwa Pana Doktora Romana Steca zatytułowana "Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko przyrodnicze", jest interesującą monografią analizującą zagadnienie, które do tej pory nie było przedmiotem zainteresowania piśmiennictwa. Autor bez wątpienia wywiązał się z postawionego sobie samemu zadania i wykazał trafność postawionej tezy badawczej. Teza pracy, którą sobie Autor we wstępie postawił jest jak najbardziej uzasadniona z punktu widzenia naukowego. Została ona sformułowana prawidłowo i ma swoje umocowanie w aktualnym stanie prawnym oraz aktualnym stanie badań nad prawem łowieckim. Monografie zatytułowaną "Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko przyrodnicze" uważam za opracowanie naukowo cenne, które bez wątpienia stanowi ważną wypowiedź doktryny prawa łowieckiego a nawet szerzej doktryny prawa w znaczeniu generalnym. Nie mam żadnych wątpliwości, że recenzowana przeze mnie monografia zasługuje na wydanie w wydawnictwie TNOiK "Dom Organizatora" i że będzie stanowiła ważny głos doktryny, który nie przejdzie bez echa."
prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy

 Powszechne Wydawnictwo Prawnicze posiada w sprzedaży ostatnie egzemplarze książki pt. Łowiectwo jako prawnie dozwolona eksploatatorska działalność człowieka ingerująca w środowisko przyrodnicze. Stan prawny zawarty w książce obejmuje stan na 31 maja 2019 roku. Jest to recenzowane opracowanie monograficzne zawierające analizę prawną obowiązującego prawa łowieckiego. Wykorzystano w książce ok.1000 orzeczeń TK,SN,SA,WSA i NSA oraz poglądów i stanowisk doktryny prawa. Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu art.66 kc.

Zapraszamy na stronę wydawnictwa www.pwp.waw.pl


 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP